Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nooit noodig zal zijn, dat ze het zien. Maar we zuilen onze kameraadjes wat moeten geven, want ze staan al lang op ons te wachten en het moet hun wei vervelen."

„Ze zullen zooveel van dat geld te zien krijgen, als ze nu van de Groote Turk zien," antwoordde de oude vrouw. „Deze goede meneer zal wel eens willen kijken of hij nog niet wat zilvergeld heeft, of een paar stuivers. Die kan hij tusschen ze verdeden, want ze zijn met weinig tevreden."

„Ja, die heb ik wel bij mij", zei de jonge man.

Hij haalde drie patakonnen uit zijn beurs, die hij onder de Zigeunerinnen verdeelde. Ze waren er nog blijder en tevredener mee dan een tooneeldirecteur, wanneer na een wedstrijd met een ander zijn naam op de hoeken van de

7*

Sluiten