Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Als iemand duizelingen heeft, dan wordt hij door de helft van deze woorden, die tot hem moeten worden gesproken en zes kruisteekens op het hart, zoo frisch als een appel", zei Preciosa.

Toen de oude zigeunerin de belezing hoorde en de list begreep stond ze versteld en Andrès nog veel meer, want hij zag wel, dat dat alles een uitvindsel was van Preciosas vernuftigen geest. Zij behielden daar in huis het sonnet, want Preciosa wilde het niet terugvragen om Andrès geen nieuwe benauwdheid te bezorgen; zonder dat iemand het haar had geleerd, begreep zij wei, wat het was, om aan iemand, die hevig verliefd is, schrik, onrust, jaloesie en angst te bezorgen. De zigeunerinnen namen afscheid en bij het weggaan zeide Preciosa tot Don Juan:

Sluiten