Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het volle licht zijn signalement kunnen onderscheiden. De twee vrouwen, van alles op de hoogte, waren geheel alleen gekomen, zij keerden om en spoedig bereikten zij hun houten barakken. Andrès ging er een van binnen, de grootste van het kamp en al gauw kwamen er tien of twaalf zigeuners aangeloopen om hem te zien, allen jong, knap en goed gebouwd. De oude vrouw had hen reeds ingelicht omtrent de nieuwe metgezel, die • komen zou, zonder dat het noodig was om hun geheimhouding aan te bevelen, want zoo als ik al heb gezegd, een geheim bewaren zij met ongewone schranderheid en nauwgezetheid. Dadelijk bekeken zij de ezelin en een van hen zei:

„Die zullen we Donderdag in Toledo kunnen verkoopen."

9'

Sluiten