Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„zonden we een onschuldige van het leven berooven? De goede Andrès moet zoo iets niet zeggen, maar hij moet één ding doen: Bekijk ze nu zoo, dat al haar kenteekenen in uw geheugen staan gegrift en laat ze mij dan meenemen. Als u haar over twee uur zult terugkennen, dan mogen ze mij trakteeren als een weggeloopen neger."

„Ik zal nooit toegeven, dat de ezelin niet behoeft te sterven, al verzekert u allen mij nog zoo dikwijls, dat ze van uiterlijk zal veranderen. Ik ben bang om te worden ontdekt, wanneer haar de aarde niet bedekt. En als het te doen is om het voordeel, dat de verkoop zou brengen, welnu zoo nakend ben ik niet naar deze broederschap gekomen, dat ik als toegangsprijs niet meer kan betalen, dan vier muilezelinnen waard zijn."

9*

Sluiten