Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ze wel kuisch te blijven en wij leven gerust, zoo als ik reeds zeide. Wij hebben weinig dingen, die niet algemeen eigendom zijn, behalve de vrouw of de geliefde, want wij willen, dat ieder zich houdt aan degene, die hij heeft verkregen door het lot. Bij ons is de ouderdom een reden tot scheiding even goed als de dood; hij die het verlangt, kan, als hij zelf jong genoeg is, de oude vrouw verlaten en er een kiezen, die overeenkomt met de smaak van zijn leeftijd. Door deze en andere wetten en instellingen houden wij ons in stand en leven wij plezierig. Wij zijn de meesters der velden, der akkers, der bosschen, bergen, bronnen en rivieren. De bergen leveren ons hout voor niets, de boomen vruchten, de wijngaarden druiven, de moestuinen groenten, de

Sluiten