Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat vroolijke leven niet eerder had leeren kennen, maar dat hij van dat eigen oogenblik af afstand deed van zijn rang als edelman en van de ijdele glorie van zijn doorluchtigen stamboom, en dat hij dat alles onder het juk of liever onder de wetten stelde, waaronder zij leefden, daar zij zijn wensch om hen te dienen beloonden met zulk een hoogen prijs, dat zij hem de goddelijke Preciosa overgaven, voor wie hij kronen en koninkrijken zou verlaten, en dat hij die alleen zou verlangen om haar te dienen. Daarop antwoordde Preciosa:

„Hoewel de heeren wetgevers in hun wetten hebben gevonden, dat ik je toebehoor en ze mij aan je hebben overgegeven, heb ik bevonden volgens de wet van mijn wil, die de sterkste is van alle, dat ik dat niet wil dan op de

Sluiten