Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Andrès verliet hem en deelde aan de andere zigeuners mee, wat de jonge man hem had verteld en wat hij van plan was en dat hij had aangeboden een goede belooning te betalen. Allen waren van meening, dat hij in het kamp kon blijven, alleen Preciosa was van een tegenovergesteld gevoelen en haar grootmoeder zei, dat zij noch naar Sevilla zelf, noch naar den omtrek van die stad kon gaan, omdat zij er eenige jaren geleden een streek had gespeeld aan een mutsenmaker, die Triguillos heette en daar zeer bekend was. Zij had gezegd, dat hij tot aan zijn hals in een aarden vat met water moest gaan zitten, spiernaakt en met een krans van cypressentakjes op zijn hoofd; dat hij zoo de slag van twaalf uur moest afwachten en dan uit de pot komen , om een groote schat te gaan

Sluiten