Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die u mij hebt willen bewijzen en die ik niet waardig ben."

Het scheelde niet veel of Carducha was dood neergevallen bij dit onomwonden antwoord van Andrès. Zij zou nog wel iets hebben gezegd, als zij niet een paar zigeunerinnen de binnenplaats had zien opkomen. Zij maakte, dat zij wegkwam beschaamd en geheel in de war en zou zich gaarne hebben gewroken, wanneer zij het maar had gekund. Andrès, die verstandig was, besloot te maken, dat hij wegkwam om de gelegenheid te ontvluchten, die de duivel hem bood, want hij had wei in de oogen van Carducha gelezen, dat zij ook zonder de huwelijksband met zich zou laten doen, wat hij wilde. Daar hij haar niet graag nog eens in de herberg ontmoette, verzocht hij de zigeuners nogdien-

Sluiten