Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te geven. Als er geld noodig zou zijn om de tegenpartij te verzoenen, zal onze geheele troep zijn bezittingen in het openbaar verkoopen en wij zullen nog meer geven, dan wordt gevraagd. Och, Mevrouw, als u weet wat liefde is en als u nu uw man liefhebt, heb dan medelijden met mij, ik bemin hem teeder en mijn liefde is eerbaar."

Terwijl zij dit zeide, liet Preciosa de handen van de C o r r e g i d o r a niet los en wendde haar oogen niet van haar af en schreide veel bittere en smartelijke tranen; en de dame hield haar ook liefdevol vast en keek haar niet minder onafgebroken aan en weende even veel. Terwijl dit gebeurde kwam de Corregidor binnen, en toen hij zijn vrouw en Preciosa zoo zag schreien en elkaar omarmd houden, was hij ver-

Sluiten