Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Is zij zoo waarheidlievend?" antwoordde de Corregidor; „dat wil wat zeggen voor een zigeunerin. Welnu, jonge man, zij heeft gezegd, dat zij aan u was verloofd, maar nog niet met u was getrouwd. Zij heeft vernomen, dat gij voor uw misdrijf zult moeten sterven, en zij heeft mij gevraagd of ik haar vóór uw dood met u zou laten trouwen, want zij wil de eer hebben om weduwe te blijven van zulk een grooten dief, als u."

„Mijnheer de Corregidor, ik hoop dat Uwe Exellentie haar verzoek zal toestaan, want wanneer ik met haar zal getrouwd zijn, zal ik tevreden het andere leven ingaan, omdat ik zal vertrekken als haar echtgenoot."

„Je moet wel veel van haar houden", zei de C o r r e g i d o r.

„Zooveel, dat alles wat ik er

Sluiten