Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zigeunerin was geheel in de war en al de aanwezigen waren in gespannen verwachting naar het einde van dit geval. DeCorregidor sprak:

„Mijnheer dë plaatsvervangende pastoor, deze zigeuner en deze zigeunerin zijn degenen, die Uwe Genade moet trouwen."

„Dat zal ik niet kunnen doen, wanneer de formaliteiten, die bij zulk een geval behooren, niet zijn vooraf gegaan. Waar zijn de roepen gedaan ? Waar is de goedkeuring van mijn overheid, opdat het huwelijk met haar instemming zal kunnen worden gesloten?"

„Daar is mijn nalatigheid schuld aan", antwoordde de Corregidor, „maar ik zal zorgen, dat de Vicarius ze geeft."

„De heeren gelieven mij dan te verontschuldigen tot dat ik

Sluiten