Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ze zie", antwoordde de plaatsvervangende pastoor, en zonder meer woorden te gebruiken verliet hij het huis uit vrees, dat het een of andere schandaal zou gebeuren en hij liet ze allen in verlegenheid achter.

„De priester heeft heel goed gehandeld", zeide toen de C o r r e g i d o r , „en het kon wel een beschikking des hemels zijn, opdat de terechtstelling van Andrès zou worden uitgesteld, want hij moet werkelijk met Preciosa worden getrouwd en eerst moéten de roepen plaats hebben, waar door tijd aan den Tijd zal worden gegeven, om zoo als gewoonlijk een zoete oplossing te brengen voor veel bittere moeilijkheden. En met dat alles zou ik wel eens van Andrès willen weten of hij, wanneer het lot zijn kansen zoo draaide, dat hij zonder al die

16

Sluiten