Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEULENHOFF'S KLEINE BOEKEN

SALOMÉ

Drama door OSCAR WILDE.

Ingenaaid . . . . * f 1.—

In batikband met goud . . . . f 1.95

De Rotterdammer schreef: Het verheugt ons dat deze serie geopend wordt met dit meesterwerk van Wilde, dat zoo uitstekend door Van Balen vertaald werd.

DE VROUW GETOOID MET JUWEELEN

gedichten in Proza door OSCAR WILDE.

Ingenaaid * !•—

In batikband met goud . . . . f 1.95

Deze schets en de daaraan toegevoegde „Gedichten in Proza" zijn kunstwerkjes van vernuft. Preciosa naar den vorm en door

Zij doen denken aan sommige juweelen, waarvan gezegd wordt, dat zij degenen, die ze dragen, sieren en tevens rampspoed brengen. En heeft Wilde zelf zoo niet zijn leven gedragen, dat hij maakte tot een funest kunstwerk? De Nieuwe Courant.

Sluiten