Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEULENHOFF'S KLEINE BOEKEN

ONDERWORPENEN

door M. C. KOOY VAN ZEGGELEN.

Ingenaaid f 1.—

In batikband met goud . . . . f 1.95

Gevoelige Indische verhalen die ons het echte leven der Inlanders toonen en ons door haar mooie natuur-beschrijvingen zoo doen genieten. DU is een fijn en kostelijk boekje.

Nieuws van den Dag.

ALS EEN VELDBLOEM

Roman door M. C. KOOY VAN ZEGGELEN.

In modernen band f 2.20

!n batikband met goud f 2.60

Reyneke van Stuwe schreef: Er is zooveel vriendelijkheid in dit blij eindend verhaal, en het is geschreven in een zoo expretensieusen, rustigen stijl, dat het een genoegen is het te lezen.

Boekenschouw schreef: Het is een mooi boek, waarvan we de lezing ten zeerste kunnen aanbevelen. Het is zoo goemenschelljk.

Sluiten