Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de afkondiging der Wetten of het terugzenden eener Wet 0

Bijlage. Reglement letter D, behoorende tot Titul VI. 78 Afd. 1. Van de Begrootingen der Staats-üitgaven 78 „ 2. Van de Commissarissen der Nationaale

Tresorie en Nationaale Reekening . 78 Bijlage. Reglement letter E, behoorende tot Titul IX. 80 Van de wijze van Herziening der Staatsregeling 80

Additioneele Artikelen 86

Aanhangsel. (Publicatie van 7 Mei 1799.) .... 89

STAATSREGELING VAN 1801.

Algemeene beginzelen en bepalingen 91

(Territoriale Verdeeling en Stemrecht 93

Van het Staats-Bewind 95

Van de Wetgeving 100

Van de Finantiën 100

Van de Departementale Bestuuren 103

Van de Gemeente-Bestuuren 106

Van de Rechterlyke Magt 106

Van het Nationaal Gerechtshof 108

Belofte voor de Leden van het Wetg. Lichaam . . 112

„ „ „ „ „ „ Staats-Bewind . . 113 Aanhangsel. Besluit tot interpretatie van art. 12

der Staatsreg 114

STAATSREGELING VAN 1805.

Algemeene Bepalingen 115

Territoriale Verdeeling der Republiek, en Stemregt 116

Het Wetgevend Ligchaam 117

De Raadpensionaris 120

Departementale en Gemeente Besturen 124

Regterlijke Magt 126

Eeden voor de Leden van het Wetgevend Ligchaam en voor den Raadpensionaris 129

Sluiten