Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

Afd. 1. Van de zamensteUing der Staten van de Provinciën. — Section 1. De la composition des Êtats Provinciaux . 228 „ 2. Van de magt der Staten Provinciaal. ■—

Section 2. Des Attributions des Êtats 232 „ 3. Van de plaatselijke bestaren. — Section 3. Des Administrations Locales . 235 „ 4. Algemeene beschikking. — Section 4.

Disposition Générale 238

Hoofdst. V. Van de Justitie. — Chap. V. De

la Justice 239

Afd. 1. Algemeene beschikkingen. — Section h

Dispositions Générales 239

„ 2. Van den Hoogen Raad, de Hoven en Regtbanken. — Section 2. De la Haute Cour et des Tribunaux . . . 241 Hoofdst. VI. Van den Godsdienst. — Chap. VI.

Du Culte 245

„ VII. Van de Financiën. — Chap. VII.

Des Finances 247

Hoofdst. VIII. Van de Defensie. — Chap. VHI.

De la Défense de 1'État ... 249 „ IX. Van den Waterstaat. — Chap. DX.

De la direction des Eaux, Ponts et Chaussées 253 „ X. Van het Onderwijs en het Arm¬

bestuur. — Chap. X. De 1'Instruction publique et des établissemens de bienfaisance . . 258 - „ XI. Van Veranderingen en Bijvoegmmr selen. — Chap. XI. Des change-

mens et additions 259

Additionnele Artikelen. — Articles Additionnels 261

GRONDWET VOOR HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. (1848.) Hoofdst. I. Van het Rijk en zijn Inwoners . . 263 „ n. Van den Koning ....... 265

Sluiten