Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GRONDWET VOOR HET KONINGRIJK DER

NEDERLANDEN. (1922.) ... 387 Hoofdst. I. Van het Rijk en zijn Inwoners . . 389

„ II. Van den Koning 390

Afd. 1. Van de troonopvolging . ■ 390

„ 2. Van het inkomen der Kroon .... 392 „ 3. Van de voogdij des Konings .... 393

., 4. Van het regentschap 394

,, 5. Van de inhuldiging des Konings . . . 397 „ 6. Van de macht des Konings .... 398 „ 7. Van den Raad van State en de Ministerieele Departementen en de vaste colleges van advies en bijstand 402 Hoofdst. ÜJ. Van de Staten-Generaal .... 404 Afd. 1. Van de samenstelling der StatenGeneraal ; 404

„ 2. Van de Tweede Kamer der StatenGeneraal ™5

., 3. Van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 407 „ 4. Beschikkingen aan beide Kamers gemeen 407

„ 5. Van de wetgevende macht 410

„ 6. Van de begrooting 413

Hoofdst. IV. Van de Provinciale Staten en de

Gemeentebesturen 414

Afd. 1. Van de samenstelling der Provinciale

Staten 414

., 2. Van de magt der Proviciale Staten . 415

„ 3. Van de gemeentebesturen 416

Hoofdst. V. Van .de Justitie 418

Afd 1. Algemeene bepalingen . . ■ ■■ ■ 418

„ 2. Van de rechterlijke macht 420

Hoofdst. VI. Van den Godsdienst 422

„ VH. Van de Financiën 423

VIII. Van de Defensie 424

„ IX. Van den Waterstaat en van bijzondere Lichamen met verordenende bevoegdheid . . . 425 „ X. Van het Onderwijs en het Armbestuur 426

' XI. Van veranderingen 427

Additioneele Artikelen 428

Sluiten