Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertrouwd aan vijf Commissarissen der Nationaale Tresorie, allen aan en af te stellen door het Uitvoerend Bewind.

221. Derzelver Jaarwedden zijn, voor ieder hunner, vierduizend Guldens.

222. Deze Commissarissen ontvangen, bij hunne aanstelling, elk eene Instructie, inhoudende een duidlijke aanwijzing van derzelver onderscheiden werkzaamheden, voorgedragen door het Uitvoerend Bewind, en goedgekeurd door het Vertegenwoordigend Lichaam.

Dit Lichaam bepaalt den Borgtogt, door elk hunner, bij de aanvaarding van zijnen post, te stellen, en jaarlijks te vernieuwen.

223. Hunne werkzaamheden zijn:

a. De algemeene ontvang der Nationaale Geldmiddelen.

b. Het doen overstorten van Penningen uit de bijzondere Kassen der Ontvangers hetzij uit de eene in de andere, of in de algemeene Kas.

c. Het betaalen der Ordonnantiën, op hen afgegeven door het Uitvoerend Bewind of de Departementaale Administratiën.

d. Het houden van de nodige correspondentiën met de Ontvangers en andere Comptabelen.

e. Het houden der Nationaale Registers van alle inkomsten en uitgaven, en der Contra-boeken over de ontvangsten en uitgaven der Ontvangers.

/. Het doen toekomen, van drie tot drie Maanden, aan de Commissarissen der Nationaale Reekening, van de Algemeene Reekening van ontvang en uitgave der Nationaale kas, gesterkt met de, daartoe behoorende bijzondere reekeningen en bewijsstukken ten fine van bekrachtiging, alsmede van alle Ordonnantiën van betaalingen, door het Uitvoerend Bewind of Departementaale Bestuuren op hen afgegeven.

g. Commissarissen ontvangen en beheeren mede de inkomsten, bij Art. 206, afzonderlijk bestemd, tot de betaaling der Interessen en Aflossingen der Nationaale Schuld.

Zij houden daarvan afzonderlijke Boeken, en zorgen, dat, de Fondsen bij den eenen Nationaalen

Sluiten