Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het welk hetzelve zoude moeten of kunnen geschieden, bewys moeten worden geëxhibeerd van de Hypotheecq-, Kusting- of andere Brieven, of het laatst gedaan transport, welke ten opzichte der te transporteerende of op nieuw te belastene Goederen, hebben plaats gehad, of wel een certificaat geproduceerd, ten bewyze dat de gemelde Goederen, niet zyn belast of bezwaard: gelyk mede door ofte van wege zoodanig Gerecht, als waarvoor, ingevolge dit Besluit, Leenroerige Goederen zullen worden overgedragen of bezwaard, kennis zal moeten worden gegeven aan zoodanige Leenkamers, waarvan gemelde goederen zijn releveerende, ter voorkoming van verwarring en ter verzeekering der eigendommen, ten einde de registrature der Gepasseerde Acten mede geschiede in de Prothocollen of Registers der voornoemde Leenkamer, welke Prothocollen of Registers, provisioneellyk, en tot dieswegens nader zal zyn gedisponeerd, onder de respective Griffiers of Secretarissen der Leen-i of anders Kamers, zullen moeten blyven be« rusten.

Diensvolgens gelast het voorn. Bewind, in naam des Vertegenwoordigenden Lichaams, dat deeze zal worden afgekondigd en aangeplakt, alömme waar zulks behoort.

Sluiten