is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Evangelie en de moderne mensch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sublieme eischen der christelijke moraal als utopieën, als onverwerkelijkbare droomen, terzijde gesteld.

Men haalt het hart en de pit uit de echt-christelijke ideeën, die in staat zijn vleugelen van zedelijke energie aan de menschheid te geven. Men misvormt ze tot platvloersche opinies.

Neem b.v. het woord grootheid.

Spreek dit woord uit in de een of andere vergadering en vraag de aanwezigen aan wie ze in de eerste plaats denken, als er van groote mannen sprake is, — wie hun eigen lievelingshelden zijnl

Dan zal de één erkennen, dat zijn ideaal is de imperialistische volksbedwinger of legeraanvoerder. De ander denkt aan een dichterlijk genie, of aan een piano-virtuoos.')

Maar hoevelen denken aan de geestelijke helden op het terrein der ethiek, aan de martelaars van de heilige ideeën, aan de apostelen der liefde, aan de broeders en zusters der barmhartigheid, aan de zichzelf offerende herauten der waarheid.

Werkelijk populair zijn wel grootheden als Napoleon of Bismarck geweest, maar voor mannen als Epiktetus en Sokrates, Petrus en Paulus, is de kring der vereerders zoo klein 1

Hoevelen zijn er, die nauwelijks hun namen, in ieder geval niets méér dan de namen kennen!

Maar ziet, daar treedt in het stadion der menschheid voor het oog van het bewonderend publiek een groote groep van persoonlijkheden, die de banier van den socialen vooruitgang dragen. Hun aanhangers durven de kategorische stelling aan, dat de religie van Jezus Christus haar tijd gehad heeft. Ze heeft haar laatste woord gesproken. Ze is een uitgebrande

n zie de afgoderij met Hindenburg en Foch gepleegd.

Misschien hebben de sportkontogen nog de meeste onderdanen. De roem van het billard-genie Bos schijnt niet in Rusland te zijn doorgedrongen. Zelfs schijnt Dr Petrow Carpentier niet te kennen. W.