is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Evangelie en de moderne mensch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te bouwen, van het innerlijke uit, van beneden naar boven.

In deze geestelijkheid, die het speciaal kenmerk van het christendom is, ligt de waarborg voor de altijd door voortschrijdende ontwikkeling van het menschelijk geslacht.

Vergelijk slechts met het christendom de religies van het Oosten. Zie op Turkije, Perzie, Indie, China, en andere landen.

Daar ligt de menschheid nog in zwaren slaap De vele, vele eeuwen door.')

Japan, dat in de laatste jaren zoo verrassend zich ontwikkeld heeft, maakt hierop geen uitzondering. Het straalt niet in zijn eigen licht. Het heeft zijn kuituurkracht aan de christelijke volken ontleend. Van zichzelf bracht het niets in de algemeene schatkamer der beschaving.

Onder de westelijke volken heeft het christendom, waar het in zijn wezenlijke gestalte verscheen, den waarachtigen vooruitgang gediend, de kiemen der ontwikkeling gezaaid. De geest van het christendom is de grondfaktor van het proces der sociale ontwikkeling.

Het evangelie legde, door de verkondiging, dat God liefde is, — dat God de Vader der menschheid is, — den grond voor de verbroedering der menschheid, — het brak de nationale grensmuren af — bevrijdde de slaven van hun ketenen — gaf den mensch zijn persoonlijkheid terug, en proklameerde de leuze: „Daarin is noch Jood noch Griek, daarin is noch

») De zending van het ontwakende Boeddhisme, — welks profeet Tagore is, — heeft geen zin, wijl het Boeddhisme geen wezenlijk element van waarheid heeft, dat niet In het christendom veel reiner en klaarder aanwezig is. In het eigen land heeft het Boeddhisme niet eens de slavenboeien kunnen breken. «.