is toegevoegd aan uw favorieten.

Dante Alighieri, 1321-1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. D. Bierens de Haan, Dante's mystieke reis. Amsterdam 1914.8°.

J. B. Benner, De beteekenis van Dante en zijn karakter. Bloesem en Vrucht 1914, 133-150.

N. van Suchtelen, Dante's Vita Nuova. Onze Eeuw 1914, III, 1-38.

P. J. Molenaar, Dante 1265 — 30 Mei — 1915. Stemmen des Tijds 1915, II, 395-419.

J. Hoogveld, Over Dante-inzicht.

Van onzen Tijd 1915, 607-615, 618-626; 1916,40-48.

J. H[oogveld], Beatrice.

De Beiaard 1916, 491-493.

E. C. Knappert, Beatrice.

Leven en Werken 1916, 276-285.

H. Oort, Het aardsche Paradijs in Dante's Commedia. Onze Eeuw 1917,1, 69-94.

H. Oort, Het vierde tractaat van Dante's Convivio. Onze Eeuw 1917, IV, 219-248.

B. H. Molkenboer, De invloed van de Italiaansche letteren op de onze tot 1600.

De Beiaard 1917/18, I, 273-294. (Vi si paria pure, in alcuni luoghi, di Dante).

C. Kops O. F. M„ De beeldspraak in Dante's Goddelijke Komedie,

Tijdschrift voor Taal en Letteren 1918, 37-44.

J. van Dijk, Dante's Divina Commedia. Een aanleiding en inleiding tot nieuwe Commentaren. Een boek voor DanteBestudeerders en Vrijmetselaren. Amersfoort 1919. 4°.

J. J. Salverda de Grave, Dante en de Islam. De Gids 1919, III, 256-276.

J. Berg, Over den invloed van de Italiaansche letterkunde op de Nederlandsche gedurende de 19e eeuw. Amsterdam 1919. 8°. (11-21 e 165-175).