is toegevoegd aan uw favorieten.

Dante's Vita nova

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarheid uitkomen, zoo is voor ons innerlijk meevoelen dit óverstroomen van het gevoel en wat ër mee verwant is bijna minder moeilijk te verstaan dan de tegenovergestelde pool van het Grieksche religieuze leven, namelijk de in rustige maat zich bewegende gelatenheid, waarmee hart en blik zich verheffen tot de voorbeelden van alle leven, de goden, en tot hun, als de ether, onbewogen lichtende „Heiterkeit." Zoo is het inderdaad. Dit uitgaan in het breede, het ruime, het wijde en matelooze kan zoo machtig aantrekken in oogenblikken, als een mensch gevoelig merkt het aan alle zijden hem insluitend perkenland van het gewone bestaan, dat wij leven en wereld noemen. Rohde heeft zich natuurlijk de vraag gesteld: hoe kon de toch zoo vreemde en wilde Dionysus-religie weerklank vinden, verwante tonen wakker roepen in het hart van vele Grieken uit den klassieken tijd? Hij geeft het schoohe antwoord, dat ik maar niet vertaal: „in der That war jener thrakische Begeisterungscult nur eine nóch nationaler Besonderheit eigenthümlioh gestaltete Kundgebung eines religiosen Triebes, der über die ganze Erde hin überall und immer wieder, auf allen Stufen der Culturentwicklung, hervorbricht, und sonach wohl einem tief begründeten Bedürfnis menschlicher Natur, physischer und psychischer Anlage des Menschen entstammen muss. Der mehr als menschlichen Lebensmacht, die er urn und über sich walfen und bis in sein eigenes persönliches Leben hinein sich ausbreiten fühlt, möchte in Stunden höchster Erhebung der Mensch nicht, wie sonst wohl, scheu anbetend, in sein