is toegevoegd aan uw favorieten.

Dante's Vita nova

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is God zelf, zijn wijsheid, die volmaakt is in Hem, en die Hij geopenbaard heeft. Deze wijsheid, zegt Dante, is „de glans van het eeuwige licht, de smettelooze spiegel van Gods Majesteit." Ook voor Dante is het scholastisch denken een anagogisch pad, opleidend tot, inleidende in de zaligende kennis van God. Dit alles is mogelijk, zegt hij, want onze rede, die het nobelste deel van onze ziel is, heeft deel aan de natuur van God, zij is zelve van goddelijke natuur. *). Het is niet alleen mogelijk, hier ligt immers de diepste bron van dat onverzadelijk verlangen om te kennen en lief te hebben, om lief te hebbeh en te kennen. De oogen van deze Donna en de oogen van het intellect kunnen elkander ontmoeten èn zalig zijn in deze ontmoeting! Dante geeft (Convivio III, 12) een scholastisch goed gevoelde definitie van philosophie: filosofia è unb amoroso uso di sapienza (philosophie is een minnende oefening van wijsheid). Ik zou hier willen spreken van den Eroos van het scholastisch denken. Ook Plotinus spreekt van vovs Iq&v (minnend denken).

Ook het gezag der kerk staat voor Dante onomstootehjk vast. Hoe heeft men het ooit kunnen betwijfelen? Hij noemt de heilige Kerk „de bruid en secretaresse van Christus, van welke Salomo zegt: wie is zij, die daar opklimt uit de woestijn, leunende op haren vriend?" (Hooglied 8 : 5)2). En elders zegt hij kort-

*j Convivio III, 2: onde si puote omai vedere che è mente, che è quella fine e preziosissima parte dell' anima che è deitate; zie het voorafgaande.

") Convivio IP, 6.