is toegevoegd aan uw favorieten.

Dante's Vita nova

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bezingen „d'e tweede schoonheid"*) van haar, die immers „de bruid van d'eersten Minnaar is" (God)2). Ten slotte spreekt hij den wensch, de bede uit dat het Gode, die is „Sire de la córtesia", behagen moge dat zijne ziel eens zal zien de glorie van zijne Donna, „van de gebenedijde Beatrice, die nu glorieuzelijk hét aangezicht aanschouwt van Hem, die te prijzen is in alle eeuwigheid!" Sire de la Cortesia: Dante blijft troubadour ook in de uiting van zijn diepste zielsverlangen !

Ik hoop dat ik nergens te veel geappuyeerd heb. Er had wel meer kunnen genoemd worden, maar om niet in twijfelachtige uitleggingen te komen, heb ik mü aldoor laten leiden en in den band houden door de gedachte: als gij een symbolisch boekje van deze beteekenis wilt uitleggen, raakt gij telkens aan wat gij zelf genoemd hebt Brusselsche kant. Dante zelf zegt in Convivio dat hij in de Vita Nova vele dingen gezien heeft als „in een droom"3).

*) Purgatorio XXXI, 137.

2) Paradiso IV, 118.

3) II, 13: per lo quale ingegno molte cose, quasi come sognando gia vedea, siccome nella Vita Nuova si puö vedere.