is toegevoegd aan uw favorieten.

A new Holland-America line

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

populariteit, voortvloeiend uit ongeveer dezelfde bronnen, waaruit die van De Gén est et voortkwam. Beecher Stowe's De Negerhut (185 2) maakte ook hier opgang; Ter Haar's sentimenteel gedicht EIi%a's vlucht (1854) vertolkte iets van den indruk door dat boek te onzent gemaakt. Doch wat zag Ter Haar overigens van die belangwekkende wereld in wording met haar samenleving van rooden, blanken en zwarten, vol onopgeloste vraagstukken? Wat van dien rijkdom van karakter en nieuw leven? Wat van de grootschheid der natuur?

Er was, behalve Da Costa, slechts één auteur te onzent, wiens geest de daartoe noodige spankracht bezat ^Potgieter Ja, ook hij vertaalde, en reeds in 1839, Longfellow, maar daarnaast kent hij ook Whittier en Bryant; later (1864) schiep hij uit zijn bewondering voor Hawthorne dat fijne, novellistische omtrekje Onder weg in den regen. Van zijne sympathie met de Noordamerikaansche Roodhuiden en hun donkere toekomst gaf de jonge Gids-redacteur blijk in het schetsje Makashaw of de Witte Wolk (1838). Hij was de eerste Nederlander, die in zijn gedicht New- York (1841), protesteerde tegen Washington Irving's karikaturen van ons voorgeslacht. Hij vlocht Washington een eerekrans in zijn doorwrocht gedicht Mount Fernon(i861); een andere, voor Abraham Lincoln, bleef onvoltooid.

Men ziet het: de belangstelling voor Amerika, die uit de