is toegevoegd aan uw favorieten.

A new Holland-America line

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgewekt tot het schrijven van een monografie over de Broederschap der Gemeenen Levens en haar invloed op de Europeesche cultuur van dien tijd. Deze jonge geleerde vertoeft op het oogenblik in Nederland om onder de leiding van .deskundigen zijn boek te voltooien. Drie andere, veelbelovende, jonge Amerikanen, kweekelingen van Columbia-University, richtten zich achtereenvolgens tot het Bestuur van het Koningin Wilhelmina-Lectoraat met het verzoek om een beurs, ten einde een jaar of langer in Nederland te kunnen studeeren. Tot ons groot leedwezen konden wij deze verzoeken niet inwilligen wegens gebrek aan het noodige geld; maar zou het niet veel waard aijn geweest voor onze betrekkingen tot de Vereenigde Staten, indien wij de gelegenheid hadden gehad hier een drietal wegbereiders onzer cultuur in den vreemde te vormen? Terecht heeft de eerste Koningin Wilhelmina Lector zijn werkkring niet beperkt tot het onderwijs aan CohimbiaUniversity. Op aanstichting van ons Bestuur noodigden verscheidene instellingen voor Hooger Onderwijs in de Vereenigde Staten hem uit tot het houden van lezingen. Zoo kwam hij dan onze vlag vertoonen aan de universiteiten van Chicago, Illinois, Kansas, aan NotreDameUmveisitj^ Colorado College, Leiand Stanford University, aan de universiteiten van Washington en Californië, Johns Hopkins University, The Lowett Institute, Lincoln Memorial InsuV tute en verscheidene andere. Overal sprak hij voor volle