is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedschrijver en rechtsgeleerde Dr. Arend van Slichtenhorst en zijn vader Brant van Slichtenhorst, stichter van Albany, hoofdstad van den staat New -York

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brants had, voor het eerst de school in Nykerk bezocht, die in een voormalig klooster voor in de Veenestraat gevestigd was. Eene afbeelding van het gebouw is bewaard gebleven 1) en wordt hierbij gereproduceerd.

In het jaar 1731 waren de school en het schoolmeestershuis oud en ongerieflijk en 45 jaren vroeger was het laatste al in zulk een staat, dat men van den schoolmeester Sybert Everts eischte, dat hij zich met de voor dezen functionaris bestemde woning zou vergenoegen; maar vijf jaren daarna scheen men van het onbillijke van dien eisch overtuigd. Men benoemde toch zijn opvolger Michiel van Helden op voorwaarde dat, in geval het huis hem niet aanstond, hij veertig gulden boven het schoolgeld en het traktement van 300 gulden zou genieten 2). Kort vóór de vernieuwing in 1731 werd de oude school door Schoemaker afgeteekend. Het onderschrift óp de teekening, mede van 1731: „voor desen een klooster", de bouwstijl, alsmede het daarop verrijzende torentje bewijzen genoegzaam, dat het gebouw, sedert het voor klooster gediend had, in hoofdzaak al heel weinig veranderd was geworden en derhalve eruit zag, gelijk Arend van Slichtenhorst het in 1622 en later kende.

Het torentje, dat na de afbraak van het voormalige klooster in 1731 op het geheel nieuw ingerichte schoolgebouw eene plaats

1) In Andries Schoemaker's Verlucht Gelderland, R. A. te Arnhem. Zie aanwinsten 1906.

a) G. Beernink, Nykerk vóór twee eeuwen, Gelre VI, blz. 183 en 184.