is toegevoegd aan uw favorieten.

In twee werelddeelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar de oostelijke streken, om der gezondheids wille, deed Wisconsin vinden, als nog geheel openliggend, waardoor Michigan minder door vreemdelingen bewoond is geworden; maar juist dit is het waardoor Michigan zich mij meer aanbeveelt. Hier woont eene meer wetenschappelijke, godsdienstige en ondernemende kern, welke met vele banden aan de oude Staten verbonden is, daar integendeel de gemengde Europesche menigte van Wisconsin niet veel aanbevelingwaardigs heeft. Deze Amerikaansche bevolking ziet de Hollandsche emigratie met geheel andere oogen en hartsstemming aan dan de gemengde menigte in Winconsin. Over het algemeen hebben de oude Hollandsche familien onder de Amerikanen groote achting en invloed, welke voorrechten in dezen Staat eenigermate op ons nederdalen. Deze Staat Michigan is niet alleen door wetenschappelijke, maar ook door stoffelijke ontwikkeling boven Wisconsin te verkiezen; onderscheidene spoorwegen doorkruisen dit land, wachten steeds groote ontwikkeling en geven in wintertijd een goede communicatie, wanneer de lijn door Canada zal afgewerkt zijn naar New-York. Michigan is omgeven door bevaarbaar water, welke wateren door een kanaal verbonden zijn met de wateren van de Hudson-rivier, waardoor wij behalve den spoortrein ook van hier eene communicatie te water met New York hebben. De westzijde van Michigan beveelt zich ook zeer aan door de communicatie te water; vooreerst met de steeds ontzaglijk groeiende steden aan de overzijde van het meer, te weten Milwaukee, Racine, Chicago enz. welke goede marktplaatsen zijn; de boorden van dit meer zijn van groot belang, als zijnde weldra vervuld met groote