is toegevoegd aan uw favorieten.

In twee werelddeelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kennisse Gods alleen verkwikt mij; dat zalig kennen van God wensch ik u hartelijk in ruime mate toe."

Dinsdag x) hopen wij te vertrekken, wij leven ook nierdoor in groote drukte : den laatsten dag en nacht wanneer ons goed is gepakt, zijn wij zeer vriendelijk verzocht ten huize van den heer Romeyn. Ik arm schepsel geniet groote vriendschap, 't welk mij te meer treft daar ik schelden, gevangenis, steenen en beboetingen in mijn eigen land gewoon was."

* * *

Dinsdag den gen Februari 1847 kwam een aantal mannen onder leiding van Van Raalte, vergezeld van ééne vrouw, op de nieuw-gekozen plek ter woning aan. Vrouwen en kinderen zouden later komen. Allen knielden neder en vereenigden zich in vurig gebed. Daarna werd de hand aan het werk geslagen en het eerste hout geveld om blokhuizen te kunnen bouwen.

') Dinsdag 2 Februari 1847.

I