is toegevoegd aan uw favorieten.

In twee werelddeelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

konden niet vóór Maandag bijeenkomen, want naar allen moesten boden gezonden worden. Ten tweede moest ik elke vestiging zien ten einde behoorlijk verslag te kunnen uitbrengen.

Op Vrijdag bezocht ik de stad Holland. Des Zaterdags wandelde ik van den morgen tot den avond langs Indiaansche voetsporen, van de eene grondontginning en vestiging tot de andere in de buurt. Op Maandag vergaderde de Classis. Op Dingsdag gingen wij op het paard van Van Raalte (het eenige paard in de Kolonie \) zonder zadel en onder geleide van den predikant en anderen, die te voet gingen, ter bezichtiging der onderscheidene plattelandskerken,. staken de Zwarte Rivier over, hielden ons op te fo°nmgen«- gingen verder langs een voetspoor naarjZeeland en brachten daar den nacht door bij den. predikant Van der Meulen. Woensdag vroeg vertrokken wij naar Drente, hielden daar ons middagmaal met boterhammen en koffie, en reisden toen naar Friesland. Maar we verdwaalden en moesten terug. Een zuster der gemeente diende ons daarna als gids. In Friesland overnachtten wij bij den Eerw. Ypma, en den volgenden morgen keerden wij in regenachtig weer naar Holland terug.

Holland bevat 235 huizen, Groningen 30. Zeeland 175, Drente 45, Friesland 69, Overijsel 35. Het Graafschap 50; samen ongeveer 640 huizen voor een bevolking van ruim 3000 zielen. Sommige boerderijen hebben reeds twee akkers ontgonnen land. In 't geheel zijn er nu 3000 akkers ontgonnen, want enkele hebben vijf, en zelfs tot tachtig akkers gezuiverd en in ontginning genomen.

Het land is aangenaam afgewisseld door heuvels