is toegevoegd aan uw favorieten.

De idioot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tevredenheid. En het is ook een verleidelijke kennis Ik heb geleerden gezien, literatoren, poëeten en poÜticTdt L huw hoogste bevrediging en doel gevonL'ÏdL die^S beslist alleen door die kennis carrière maakten

Gedurende dat heele gesprek had de donkere jonae man ZZTtt d0?008 Uit h? raam«e en ongSuTdtg

een ^ " 5? veriaa*L Hi>' leek verstrooid om de een of andere reden zeer verstrooid, bijna onrustig; zelfe

ÏÜ? VrCe^d' 1UiStCrde 611 Iu«terde toch niet. hi keek zTch S *! kft£ ^ ^ 2ich °iet bewust w5 S

ach te binnen kon brengen waarom hij lachte

ziclTo eJflseef'J met wien teb ik het genoegen? wendde butd^8 dC ^^e heer tot den jongen man ^t het

I meT*™?^ L,£V Njk°^Witch Myschkin. antwoordde deze f met volkomene en dadelijke gewilligheid.

HebI°rSt»fMySdlkin? L,£V Nik°laiewitch? Ken ik niet wellendDT T ^t* "rt™** de ambte-~ de naam' Z ♦ t * ^ niet van den °aam;

sïcheCwï-Jï ' *! £n mOCt iD Ka««ta'. Rus-

swche Geschiedenis te vinden zijn. maar van den persoon ~

t^ZT^r VOfSt MySChkin -^-n. zelfs

ters7o?Hh°e ff ^ °°,k kunneD; antwoordde de vorst meeLu f T .lhanS, h5elemaal 9«» vorsten Myschkin meer. behalve ,k; ik geloof dat ik de laatste ben. Wat mijn

T a f°otvader ^gaat. die leefden hier op hun klein andgoed. Mijn vader was overigens vaandrig bij de jonkers. Ja en nu weet ik niet hoe dat zit, maar Mevrouw Jepantschinstamt ook van de Myschkins af en zij is ook de laatste van haar geslacht.

- Ha ha, de laatste van haar geslacht! Ha ha, hoe hebt ge dat bij mekaar gehaald, grinnikte de ambtenaar.

Ook de donkere lachte. De blonde was er eenigszins over verwonderd dat hem een, overigens tamelijk simpel. woor> denspel was ontvallen.