is toegevoegd aan uw favorieten.

De idioot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hartelijk mensch. Wat het laatste aangaat, waren hem zelfs eenige komische dingen overkomen, maar de generaal het zich niet uit het veld slaan, zelfs niet door komische dingen. Bovendien was het geluk hem gunstig, tot aan de speeltafel toe. Hij speelde buitengewoon hoog, terwijl hij zelfs met opzet dit „kleine zwak" voor zijn kaartje niet verborg, — een zwakje, dat hem dikwijls werkelijk voordeel opbracht — integendeel, hij praalde er mee. De kringen waarin hij verkeerde waren gemengd, maar natuurlijk altijd uit de „betere standen". Maar alles lag nog voor hem, de tijd had geen haast, tijd had nooit haast, hij was geduldig en alles zou op zijn tijd en beurt geschieden. En ook wat zijn ouderdom aangaat was Generaal Jepantschin om zoo te zeggen op zijn best, n.1. zesenvijftig en niets meer, en dat beteekent toch in elk geval een bloeiende leeftijd, een leeftijd waarop het ware leven eigenlijk begint. Gezondheid, een fleurig gezicht, stevige, zij het dan ook gebruinde tanden, sterke gedrongen bouw, een uitdrukking, die 's morgens in den dienst zorgelijk, 's avonds achter de kaarten of bij Zijne Hoogheid vroolijk was — alles werkte mee tot het slagen zijner voornemens, nu en later, en omroosde het leven van Zijn Excellentie.

De generaal bezat een fortuinlijk thuis. Weliswaar daar niet enkel rozen, maar er was genoeg en veel waarop zich reeds sinds lang ernstig en innig de voornaamste verwachtingen en bedoelingen van Zijne Excellentie hadden kunnen vast zetten. En nietwaar, welk waardiger en heiliger levensdoel zou er zijn dan dat van ouders? Waar zal men zich aan vastklemmen, indien niet aan het eigen gezin? Dat van den generaal bestond uit zijn vrouw en drie volwassen dochters. Lang geleden was Iwan Fjodorowitch, toen hij neg maar luitenant was, getrouwd, met een bijna even oud, niet mooi, noch ontwikkeld meisje, dat hem een armzalige vijftig zielen aanbracht, die nochtans grondslag van zijn verdere fortuin waren geworden. Nooit heeft echter de generaal in later tijd gemopperd dat hij zoo vroeg gehuwd was, nooit heeft hij het doen voorkomen als de roes van

2