is toegevoegd aan uw favorieten.

De idioot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarvan mevrouw speciaal hield, coteletten enz., werd ook sterke, heete bouillon gegeven. Op dien morgen, waarop ons verhaal begint, zat de heele familie aan tafel te wachten op den generaal, die beloofd had om half een te zullen verschijnen. Als hij ook maar een minuut te laat geweest was, zou men direct om hem gestuurd hebben, maar hij was er prompt. Toen hij naar zijn vrouw toeging om haar goeden morgen te zeggen en de hand te kussen, bemerkte hij in haar gezicht dit keer iets al te bizonders. En al had hij gisteren al het voorgevoel gehad, dat het vandaag precies zoo zou gaan, vanwege een „historie" (zoo was hij gewoon dat te noemen) en al had hij bij het inslapen zich al onrustig gevoeld, toch kreeg hij het nu opnieuw benauwd. Zijn dochters kusten hem, en al waren ze niet onaardig, nochtans was het of zij ook al iets bizonders hadden. Inderdaad was de generaal door enkele omstandigheden al te argwanend geworden; aangezien hij echter een ervaren en handig vader en echtgenoot was, nam hij ook dadelijk zijn maatregelen.

Mogelijk zullen we niet te zeer den gang van ons verhaal storen, indien we hier even stilhouden en enkele verduidelijkingen te hulp roepen, opdat we zoo zuiver en juist mogelijk de verhoudingen en omstandigheden saamgrijpen, waarin we het gezin Jepantschin vinden bij het begin van onzen roman.

Wij zeiden reeds dadelijk, hoe de generaal, ofschoon geen man van fijne cultuur, maar zooals hij zich zelf placht te noemen een „self made man", ongetwijfeld een ervaren echtgenoot en handig vader mocht heeten. Zoo had hij bijv. als systeem aangenomen om zijn dochters niet tot een huwelijk te haasten d. w. z. ze niet „aan het hoofd te zeuren" en ze niet te zeer te verontrusten door ze voor haar bestwil met de ouderlijke liefde te plagen, zooals onwillekeurig en natuurlijk elk keer weer 't geval is, zelfs in de verstandigste families, als er volwassen dochters zijn. Hij had het zelfs zoover gebracht dat hij Lisaweta Prokofjevna voor zijn systeem had gewonnen, al was dat ook een moeilijke zaak geweest, immers ze ging tegen de natuur in, maar de argumenten van den