is toegevoegd aan uw favorieten.

De idioot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

androvna mijn groeten. Tot ziens, vorst, duifje! Kom zoo vaak mogelijk, maar ik ga expres naar de oude Bjelokonskaja om haar van u te vertellen. En luister, vriend: ik geloof dat God u speciaal voor mij uit Zwitserland naar Petersburg heeft gezonden. Misschien hebt ge ook nog wel wat anders te doen, maar 't is toch hoofdzakelijk om mij. God heeft het juist zoo beschikt. Tot ziens, vriend! Alexandra, m'n beste, kom mee.

Lisaweta Prokofjevna ging. Ganja, innerlijk ondersteboven, stuurloos, nijdig, nam het portret van de tafel en keerde zich met een verwrongen glimlach naar den vorst:

— Vorst, ik ga direct naar huis. Als ge niet van zin veranderd zijt, en bij ons wonen wilt, zal ik er u heenbrengen, want ge weet het adres niet.

— Wacht, vorst, zei Aglaja, die zich plotseling in haar leunstoel verhief, — ge moet mij nog iets in mijn album schrijven. Papa zei, dat ge een calligraaf waart. Ik zal het u dadelijk brengen.

Daarmee ging zij.

— Tot ziens, vorst, ik ga ook heen, zei Adelaïde.

Zij drukte den vorst krachtig de hand, terwijl zij hem lief en vriendelijk toelachte en vertrok. Ze zag Ganja niet aan.

— Dat hebt gij, knarste Ganja, plotseling op den vorst afkomend, zoodra allen waren verdwenen, — dat hebt gij er tegen hen uitgeflapt, dat ik zou trouwen! hij gromde haastig, halfluid, met verwilderd gezicht en kwaadaardig glanzende oogen. <— Ge zijt een schaamtelooze zwetser!

— Ik verzeker u, dat gij het mis hebt, antwoordde de vorst rustig en vriendelijk..— Ik wist niet eens, dat gij zoudt trouwen.

— Gij hadt pas gehoord, hoe Iwan Fjodorowitch zei, dat vanavond alles beslist werd bij Nastasja Fihppovna, en ge hebt dat oververteld! Ge liegt! Hoe zouden ze het anders kunnen weten? Wie voor den duivel kon 't hun vertellen, behalve gij? Bedoelde het oude mensch soms mij niet?

— Gij zult wel 't best weten, wie het verteld heeft, als het