is toegevoegd aan uw favorieten.

De idioot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ptitzin. Dan ging hij bij de tafel zitten, haalde een papiertje uit zijn zak vol potloodkrabbels en begon het ingespannen door te zien.

Ganja bleef grimmig staan, onrustig in afwachting van een huiselijke scène. Hij dacht er niet over om den vorst zijne verontschuldigingen aan te bieden.

~ Als alles beslist is, dan heeft Iwan Petrowitch natuurlijk gehjk, zei Nina Alexandrovna. ~ Wees niet boos, Ganja, en wind je asjeblief niet op; ik zal je naar niets vragen, wat je zelf niet vertellen wilt en ik verzeker je, dat ik mij er heelemaal in geschikt heb: doe mij het genoegen en maak je niet overstuur.

Zij zei dat, zonder haar werk te onderbreken en naar het scheen inderdaad kalm.

Ganja was verwonderd, maar hield zich voorzichtig stil en keek naar zijn moeder of zij zich niet duidelijker zou uitdrukken. Die huiselijke scènes kwamen hem al te duur te staan. Nina Alexandrovna bemerkte zijn voorzichtigheid en ging met bitteren glimlach voort:

—t Je bent nog aldoor in twijfel en gelooft me niet; maak je niet ongerust, er komen geen tranen of smeekingen, zooals vroeger, tenminste niet van mij. Ik had geen anderen wensch dan jouw geluk, dat weet je wel; ik heb mij in mijn lot geschikt, maar mijn hart zal altijd met je zijn, of we samen zullen bhjven of niet. Natuurlijk spreek ik alleen voor mezelf, je kunt niet van je zuster verlangen....

— Ha, alweer zij! riep Ganja uit, terwijl hij grijnzend en venijnig naar zijn zuster keek. i— Moedertje! Ik zweer het u nog eens, al gaf ik er u al vroeger mijn woord op, dat niemand het ooit wagen zal u niet te geven wat u toekomt, zoolang ik leef. Ik zal er ten volle op staan dat — 't doet er niet toe over wie het hier gaat — in elk geval ieder die onzen drempel zou overschrijden, u heeft te achten....

Ganja was zoo verheugd, dat hij bijna verzoenend naar zijn moeder keek en bijna vriendehjk.

— Ik ben voor mijzelf in geenen deele bang geweest, Ganja,