is toegevoegd aan uw favorieten.

De idioot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't is als tot asch verbrand. Hij heeft vroeger niet zoo gelogen, dat verzeker ik u; toen was hij enkel een beetje te hoogdravend en wat is daar nu van geworden l Natuurlijk het

komt door den wijn. Weet ge dat hij er een minnares op' na houdt? Het bleef er zelfs niet bij dat hij enkel een onschuldig leugenaartje was. Ik kan niet begrijpen hoe moeder er zoo hjdzaam onder is. Heeft hij u verteld van de belegering van Kars ? Of dat verhaal, hoe zijn schimmel begon te spreken ? Hij komt zelfs tot zulke dingen.

En Ganja schudde opeens van het lachen.

— Waarom kijkt ge zoo naar me? vroeg hij den vorst plotseling.

— Omdat ik er mij over verwonder, dat ge zoo hartelijk kunt lachen. Gij hebt werkelijk noch den lach van een kind. Toen ge zoo pas binnenkwaamt om alles goed te maken, zeidet ge: „Als ge wilt zal ik u de hand kussen", net zoo zou een kind komen om alles goed te maken. Dus zijt ge nog in staat tot zulk een woord, tot zulk een gebaar. En ineens begint ge daar die heele geschiedenis van die droevigheid en die vijfenzeventigduizend. Werkelijk, dat alles, dat klopt toch niet en moet niet zoo.

— En wat maakt ge daar dan voor gevolgtrekkingen uit ? 1— Deze: of ge niet al te lichtzinnig handelt, en of ge u

niet eerst nog eens moest bedenken? Misschien had Warwara Ardaljonovna het wel bij het rechte eind.

i— Aha, de moraal. Dat ik nog een jongetje ben, dat weet ik zelf ook, onderbrak hem Ganja driftig, — al was 't ook maar alleen omdat ik me tot zoo'n gesprek met u heb ingelaten.

Daarop ging hij door» sprekend als een in zijn eigenliefde gekwetst jongmensen: — Ik doe dat huwelijk niet uit berekening, vorst. Zeker zou ik, als ik het uit berekening deed, een misslag kunnen begaan, want ik ben niet sterk van hoofd of van karakter. Ik doe het uit een hartstocht, uit neiging, omdat mijn doel is kapitalist te worden. Ge denkt zeker, dat zoo als ik die vijfenzeventigduizend heb, ik me equipage aanschaf? Heelemaal niet, ik zal dan mijn jas, die al drie jaar