is toegevoegd aan uw favorieten.

De idioot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik heb er iets te doen; maar ik weet heelemaal niet hoe ik er komen moet. Ik ben wel zoopas aan haar voorgesteld, evenwel ben ik niet uitgenoodigd, en het is van avond toch een avond voor gevraagde gasten. Nu ben ik wel bereid om over bepaalde formaliteiten heen te stappen, laten ze zelfs maar om mij lachen, als ik er maar op de een of andere manier kan binnen komen.

— Dat was precies mijn idee. precies, mijn jonge vriend, begon de generaal in veirukking. - ik had u niet laten vragen om hier te komen voor dat klungelgeld. vervolgde hij, terwijl bij het nochtans aannam en in zijn zak deed verdwijnen, — ik wou u juist vragen om mij te vergezellen op een bezoek bij Nastasja Fihppovna of beter op een expeditie tegen Nastasja Fihppovna. Generaal Iwolgin en vorst Myschkin! Wat zal dat een indruk op haar maken! Ik kom er dan als uit vriendelijkheid voor haar verjaardag, maar ik zal eindelijk mijn wil eens uitspreken — bedekt, niet openlijk, maar het zal net zoo goed zijn, alsof ik het openlijk deed. Dan zal Ganja zelf zien. hoe hij moet doen; hetzij zijn

vader, de verdienstelijke en om zoo te zeggen en

verder, of.... Het ga zoo 't gaat! Uw gedachte is uitermate vruchtdragend. We zullen om negen uur opstappen, we hebben nog den tijd.

,— Waar woont zij ? -

— Een heel eind weg; bij den Grooten Schouwburg, in het huis van Mytovtzof, vlak bij het plein, op de bel-étage... Er zullen niet veel menschen bij haar zijn, al is ze jarig, en ze gaan vroeg weer naar huis...

't Was al lang avond, en nog altijd zat de vorst te luisteren en op den generaal te wachten, die met een ontelbare collectie anecdoten was begonnen, zonder er een ook maar uit te vertellen. Toen de vorst was binnengekomen had hij een nieuwe flesch besteld, en had die binnen 't uur verwerkt, daarna bestelde bij er nog een en die was ook leeg. Hierbij moet men veronderstellen, dat de generaal onderdehand. ook nog bijna zijn heele geschiedenis vertelde. Eindelijk stond de