is toegevoegd aan uw favorieten.

De idioot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Een fijn ontwikkeld mensch, maar een verloren mensch! zei de generaal binnensmonds. Tokzky nam zijn hoed en wou liefst stilletjes verdwijnen. De generaal en hij wisselden een

\ blik: ze zouden samen gaan.

— Ik dank u, vorst, tot nog toe heeft niemand ooit zoo tot mij gesproken, zei Nastasja Fihppovna. — Ze hebben me allemaal willen koopen, maar nog nooit heeft een fatsoenlijk mensch me ten huwelijk gevraagd. Hebt ge het gehoord, Afanassy Iwanowitch? Wat denkt gij over al wat de vorst heeft gezegd ? Het was toch immers bijna ongepast.... Rogoshin! wacht nog met weggaan. Maar ge gaat ook niet weg, ik zie het. 't Zou kunnen, dat ik toch nog met jou meeging. Waarheen wou je me brengen?

— Naar Jekateringof, gaf Lebedef vanuit den hoek uitsluitsel. Rogoshin sidderde enkel en sperde de oogen open, als kon hij zichzelf niet gelooven. Hij was zóó versuft, als had hij een hevigen slag op het hoofd gekregen.

— Maar, wat heb je, wat heb je, moedertje! Werkelijk, dat zijn toevallen: ben je krankzinnig ? barstte de verschrikte Darja Alexejevna uit.

— Heb je het dan waarachtig geloofd ? Nastasja Fihppovna sprong met een luiden lach van den divan op. — Zoo'n jongeling verderven? Dat zou iets naar den smaak van Afanassy Iwanowitch zijn. hij houdt van jongelingen! Laten we gaan. Rogoshin.^Iou je pakje klaar! Het doet er niets toe, dat je me wilt trouwen* geef het geld toch maar. 't Zou kunnen dat ik je ook nog niet eens hebben wou. Je dacht, dat als je me zelf wilde trouwen, het geld aan jou zou blijven? Onzin! Ik heb geen schaamte! Ik was de maitresse van Totzky... Vorst, gij hebt nu een Aglaja Jepantsdun noodig, maar geen

Nastasja Fihppovna, anders zou Ferdyschtschenko je met

den vinger nawijzen! Jij bent daar niet bang voor, maar ik ben bang, dat ik je in 't verderf zal hebben gestort, en je het mij later zult verwijten! Maar wat je verklaard hebt: dat ik je eer aan doe, daar weet Totzky alles van. Maar jij. Ganetsjka, hebt jë in die Aglaja Jepantschin ook vergist.