is toegevoegd aan uw favorieten.

De idioot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitsprak, als had er, niet alleen in hun huis, maar op de heele wereld geen mensch bestaan, die zoo heette. En toch waren intusschen allen daar, en dat zelfs betrekkelijk gauw, achter iets merkwaardigs gekomen, n.1. dat Ganja in dien eigensten noodlotsnacht, na de onaangename geschiedenis bij Nastasja Filippovna, toen hij thuis was gekomen, niet naar bed was gegaan, maar de terugkomst van den vorst had afgewacht in een koortsig ongeduld. De vorst was van Jekateringof, waar hij heen was geweest, om zes uur in den morgen teruggekeerd. Daarna was Ganja naar Myschkins kamer gegaan en had het geschroeide pakje geld, dat Nastasja Filippovna hem gegeven had gedurende zijn flauwte, voor den vorst op de tafel gelegd. Nadrukkelijk had hij hem gevraagd om bij de eerste gelegenheid de beste dit geschenk aan Nastasja Filippovna terug te geven.

Toen Ganja bij den vorst binnentrad was hij in een vijandige en schier wanhopige stemming; maar het scheen dat zij tot een nader gesprek waren gekomen. Daarna was Ganja twee uur lang bij den vorst bhjven zitten terwijl hij voortdurend bitter schreide. En als vrienden waren ze uit elkaar gegaan.

Dit verhaal, dat tot alle Jepantschins doordrong, zou later volkomen bevestigd worden, 't Is natuurlijk vreemd, dat verhalen van die soort zoo spoedig verder kwamen en bekend werden. Zoo wisten de Jepantschins b.v. al, wat er bij Nastasja Filippovna gebeurd was, voor er veel meer dan een dag over verloopen was, en ze wisten het zelfs tamelijk uitvoerig. Wat dat bericht over Gavrila Ardaljonitch betreft, zou men kunnen veronderstellen, dat het door Warwara Ardaljonovna was overgebracht. Deze begon plotseling de meisjes Jepantschin te bezoeken en stond zelfs, tot groote verwondering van Lisaweta Prokofjevna, met haar op bizonder intiemen voet. Maar al was het waar, dat Warwara Ardaljovna het blijkbaar gewenscht vond om zich zoo nauw bij de Jepantschins aan te sluiten, toch zou zij heusch niet met haar over haar broer gaan spreken. Ook zij was een tamelijk trotsche vrouw, maar op haar eigen manier, en zij was het