is toegevoegd aan uw favorieten.

De idioot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Ik weet het weer; ik weet het alles weer.! riep hij uit. <— Ik was toen kapitein bij de staf. Gij.... gij waart zoo'n

aardige hummel. Nina Alexandrovna Ganja . Ik kwam

bij u.... aan huis. Iwan Fjodorowitch....

•— En nou zie je hoe ver je het gebracht hebt! viel mevrouw Jepantschin in. — En toch heb je, als dat zoo'n indruk op je maakte, niet al je nobele gevoelens verdronken! Maar je hebt je vrouw afgemarteld. Je zit in gijzeling, inplaats van dat je je kinderen opvoedt. Maak dat je hier wegkomt, vadertje, zoek een plekje, waar je achter de deur in den hoek kunt staan schreien, en denk aan den tijd, dat je nog onschuldig was, misschien zal God je genadig zijn. Ga dan, ga, ik zeg het je in ernst. Er is geen voortreffelijker middel voor wie zich beteren wil, dan met berouw aan het verleden terug te denken.

Het was echter niet noodig geweest, om te herhalen, dat zij in ernst sprak; de generaal was, als alle dronkaards, overgevoelig, en hij kon het niet goed verdragen, ook alweer als alle afgetakelde dronkaards, dat men hem aan zijn gelukkig verleden herinnerde. Hij stond op en ging zoo ootmoedig naar de deur, dat Lisaweta Prokofjevna dadehjk weer medelijden met hem kreeg.

— Ardaljon Alexandritch, vadertje! riep zij hem na.—Wacht nog even; wij zijn allemaal zondaars; als je het gevoel zult hebben, dat je geweten je wat minder plaagt, kom dan bij me, dan zullen we een beetje bij mekaar gaan zitten en over het verleden praten. Ik ben immers misschien zelf nog wel vijftigmaal zondiger dan jij; maar nu, vaarwel, ga maar, het

is hier niets gedaan voor je schrok ze plotseling toen hij

terugkeerde.

-Ge moest hem voorloopig maar alleen laten, hield de vorst Kolja tegen, die zijn vader volgen wilde. — Want anders maakt hij zich dadelijk weer kwaad, en is deze heele indruk bedorven.

— Dat is zoo, bhjf nu van hem weg en ga er over een half uur heen, besloot Lisaweta Prokofjevna.

— Zoo zie je, wat het beteekent om de waarheid te hooren,