is toegevoegd aan uw favorieten.

De idioot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een idioot. Daar konden de gouvernantes uit het Chateau des Fleurs niets aan verhelpen, en toen het pleegkind al twintig jaar was, kon hij zelfs nog geen enkele taal, het Russisch daarbij niet uitgezonderd. Dit laatste was trouwens vergefelijk. Eindelijk kwam de fantastische idee in het slavenhoudershoofd van P. op, dat de idioot misschien in Zwitserland verstand zou kunnen leeren; een idee die trouwens logisch was: een parasitair kapitalist kon zich natuurhjk inbeelden dat er voor geld ook wel verstand op de markt te koop zou zijn, en dan nog te eer in Zwitserland. De kuur bij een beroemden Zwitserschen professer duurde vijf jaren, duizenden werden weggegooid; natuurhjk werd de idioot niet verstandig, maar men zegt, dat hij toch op een mensch begon te lijken, wat dan ongetwijfeld niet te nauw genomen moet worden.

Daar komt P. plotseling te sterven. Er is natuurhjk geen testament; de zaken zijn, zooals dat voorkomt, niet geregeld, er is een bende begeerige erfgenamen, die volslagen maling hadden aan laatste afstammelingen, die uit goedheid, in Zwitserland voor hun erfelijke idiotie werden behandeld. De jonker, al was-t-ie ook idioot, probeerde nochtans om zijn professor beet te nemen en men zegt dat het hem gelukte, om zich twee jaren gratis door hem te laten behandelen, doordat hij hem den dood van zijn weldoener verzweeg. Maar de professor was zelf een leuke kwibus; toen hij tenslotte dat geldgebrek toch bedenkelijk vond, en nog erger den eetlust van zijn vijfentwintigjarigen dagdief, deed hij hem zijn eigen, oude slobkousjes aan, sloeg hem zijn verfomfaaide jasje om, en stuurde hem „n ach R u s s I a n d"— derde klasse, wat hij zelf nog voor hem betaalde. Het zou kunnen hjken, alsof het geluk aan onzen held den rug had toegekeerd. Geenszins; de fortuin, die heele provincies uitmoordt door den honger, stort al haar gaven tegelijk over een aristocratenhoofd. Ze is als „de Wolk" van Krylof, die boven het dorstende land blijft hangen, maar losbreekt boven het oceaanvlak. Bijna op hetzelfde oogenblik dat bij uit Zwitserland in Petersburg verschijnt, sterft in Moskou een familielid van zijn moeder (die natuurhjk uit den koop-