is toegevoegd aan uw favorieten.

De idioot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schien wel heimelijk aangestookt, misbruik makend van uw onnoozelheid, om deze zaak te beginnen.

*• Daar hebt ge geen recht toe ik ben niet on-

noozel dat kwam Boerdovsky opgewonden aan-

stotteren.

_ Gij hebt niet het minste recht tot zulke veronderstellingen, mengde zich Lebedef s neef schoolmeesterachtig er tusschen.

— Dat is beleedigend in de hoogste mate! krijschte Hippolyt. — Een beleedigende, onjuiste en niet ter zake doende veronderstelling!

— Ik deed verkeerd, heeren, ik deed verkeerd, erkende de vorst haastig, — neemt mij alstublieft niet kwalijk; het komt, omdat ik dacht of het niet beter zou zijn, als we volkomen open tegen elkaar waren, maar zooals ge wilt. Ik zei tegen Tschebarof, dat ik, aangezien ik niet in Petersburg was, onmiddellijk een vriend zou opdragen deze zaak af te wikkelen, en het u, meneer Boerdovsky, zou laten weten. Ik zeg u ronduit, heeren, dat het mij een boevenzaakje leek, juist

omdat daar Tschebarof O, voelt u niet beleedigd, heeren!

Om Godswil, voelt u niet beleedigd! riep de'vorst verschrikt uit, want hij zag alweer hoe Boerdovsky zich onrustig, gekwetst gedroeg, en hoe diens vriender weer opgewonden begonnen te protesteeren. — Dat hebt ge u toch niet persoonlijk aan te trekken, als ik zeg, dat dit mij als een boevenzaakje voorkwam! Ik kende toen toch nog niemand van u en had uw namen niet gehoord; ik oordeelde enkel volgens Tschebarof; ik zeg het in 't algemeen maar, omdat — als gij maar eens wist hoe vreesehjk ik bedrogen ben, vanaf den dag, dat ik de erfenis kreeg!

— Vorst, ge zijt ontzaglijk naief, meende Lebedef's neef spottend.

— Daarbij: vorst en millionair! Al hebt ge dan misschien werkehjk een goed en eenvoudig hart, toch kunt ge natuurhjk niet aan de algemeen geldende wet ontkomen, bracht Hippolyt in 't midden.