is toegevoegd aan uw favorieten.

Engelsch-Nederlandsch en Nederlandsch-Engelsch handelswoordenboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEVERING — LIQUIDE

te l.: deliverable free on board. — Wij kunnen U deze gordijnen l. in wit of écru: We can do these curtains in either white or ecru. — ik kan het tegen dien prijs niet l.: I cannot afford (to sell) it at that price. levering: delivery; supplying; supply.

— de l. gunnen aan: to award the contract (of supply) to. — op l.: forward delivery; on delivery. — beurszaken op l.: transactions for the account. — op l. verkoopen: to sell on time; to sell forward; to sell for future delivery. — prijs op l.: forward price. — l. franco huis: delivered free * domicile. — l. in termijnen: delivery by instalments. — wijze van l.: mode of delivery.

leveringscondities: terms of delivery;

terms of sale. leveringscontract: delivery contract, leveringshaven: port of delivery. leveringstermijn: term (= time) of

delivery. lias: file.

licht: te l. zijn: to be underweight. — de kisten bleken te l. te zijn: the cases showed shortage. — I.e (= kleurige) stoffen: bright materials. — aan het l. brengen: to bring to light. — l. ontvlambaar: highly inflammable. — een ander l. op een zaak werpen: to show things in a different light. — 1. van gewicht: light in weight.

lichten: de bus l.: to collect the letters.

— een schip l.: to refloat (= to weigh) a ship; to lighten a ship. — een wrak l.: to raise a wreek.

lichter: lighter. — franco l. Huil: free*

on barge Huil. lichtergelden = lichterloon: lighterage. lichtgeld : light dues. lichting: collection. liefdadigheidsinstelling: charitable

association. liefhebber: (= speculant): buil. — er

waren geen I.s voor deze partij te

vinden: there were no buyers for

this parcel. liefst: by preference; preferably. iever: je moest maar l.: you had better.

— ik wil er l. zelf heengaan: I prefer to go there myself.

ligdagen: lay-days. — het verstrijken

der l.: the expiry of the lay-days. liggeld: 'Jdemurragej'Janchoragedues.

liggen: het ligt aan ons deze belangrijke klanten te houden: it rests with us to keep these important customers.

— een bestelling laten l.: to put aside an order. — Waar zou het aan l.: What may be the cause. — Het zal wel aan hem l.: I suppose that it is his fault. ■— verscheidene orders moeten blijven l.: several orders have to be held over. — het ligt in mijn plan om ...: it is my intention to . . . — de stoomboot ligt aan de kade: the steamer is berthed at the quay.

ligger: hulk.

ligging: situation; position.

ligplaats: berth; berthage; accommodation. — slechte l.: foul berth. — een schip zijn l. geven (= aanwijzen): to berth (= to stem * = to accommodate = to allot berth to) a ship.

— het schip heeft zijn l. ingenomen: the ship has been berthed.

lijden: een verlies l. op: to incur (= to sustain) a loss on. — dat kan niet l.: I cannot afford that. — het kan geen uitstel l.: it admits of no delay.

lijfrente: annuity. — l.nier: annuitant.

lijken: vreemd l.: to look strange.

üjnboot: liner.

lijnolie: linseed oil.

lijst: schedule. — l. voor afvaarten: sailing-card; sailing list.

lijvig: bulky.

likwidatiekas: Gearing House; Clearing Bank.

limiet: limit*; price* fixed. — aan een l. binden: to bind (= to tie) to a limit. — del. verhoogen: to extend the limit. — de prijzen blijven beneden de door U gestelde l. : the prices are well within your limits. -— een l. overschrijden: to pass a limit.

— een l. stellen: to fix (= to set) a limit.

limiteeren: to limit; to fix (= to set) a limit.

liquidateur: liquidator.

liquidatie: liquidation; winding-up ; winding-up proceedings. — in l. zijn : to be in liquidation. — bevel tot l. : winding-up order. — l.-uitverkoop: winding-up sale. — in l. gaan: to go into liquidation. —• l.-kas, zie: likwidatiekas.

liquide: liquid.