is toegevoegd aan uw favorieten.

Engelsch-Nederlandsch en Nederlandsch-Engelsch handelswoordenboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONVERPAKTE —

OPEENHOOPING

onverpakte ijzerwaren: unpacked kernware.

onverslijtbaar: deze stof is o.: this

material wears well; is durable

(= lastiDg). onvertrouwbaar: untrustworthy; un-

reliable. onvervalscht: genuine. onverzwakt: zijn crediet is o.: his

credit is unimpaired. onvoldoende: insufficiënt: inadequate.

— o. gefrankeerd: insufficiently paid; under paid.

onvolledig endossement: restrictive (= irregular) endorsement.

onvoordeelig: unprofitable.

onvoorwaardelijk accept: unqualified acceptance. — een voorstel o. aannemen: to accept a proposal unconditionally. — hij verdient o. vertrouwen: he deserves implicit confidence.

onvoorzien: unforeseen. — fonds voor o.e uitgaven: contingency fund.

ontzaglijk veel last: no end of trouble.

onwaarde: van o. verklaren: to declare null and void.

onwaarschijnlijk: improbable; unlikely.

onzeewaardig: unseaworthy. — o.heid: uhseaworthiness.

onzekere toestand: unsettled state of affairs.

onzekerheid: uncertainty.

onzent: ten o.: at our place (office, etc.)

onzuivere balans: unjust scales. — o. winst: gross-earnings.

oog: in het o. houden: to remember; to bear in mind; to keep in view. — met het o. op: in view of; owing to.

— uit het o. verliezen: to lose sight of. oogst: erop; harvest. oogstbericht: report about the crop(s);

erop report; harvest report.

oogstvooruitzichten: crop-prospects. — de o. zijn gunstig: the erop (= harvest) promises well; there is a prospect of a good harvest.

oor: iemand ter o.e komen: to come to a person's knowledge. — het o. henen aan: to give ear to.

oordeel: opinion; judgment. — goederen aan het o. van klanten onderwerpen to submit goods to customers. — een vernietigend o: vellen: to pronounce a crushing (= slashing) opinion (= criticism = sentence).

— zijn o. opschorten: to suspend

one's judgment — naar het o. van onzen verkooper: according to (= in the opinion of) our salesman.

oordeelen over: to judge of.

oorkonde: deed.

oorlogsleening: war loan.

oorlogsmarine: navy.

oorlogswinstbelasting: Excess Profits Tax. •

oorlogvoerend: belligerent. —de o.en:

the belligerents. oorsprong: origin.

oorspronkelijke maatschappij: parent company.

op: on. — wissel o. Londen: B/E on London. — o. rekening: on account; in part-payment. — de voorraad raakt o.: the stock gives out. — onze voorraad is o.: our stock is exha; sted (= has run out).

opbellen (per telefoon): to ring (= to call) up.

opbergen: to store (away).

opbieden tegen: to bid against.

opbloei van den handel: revival of trade.

opbod: bij o. verkoopen: to sell by auction.

opbrengen: to realise *; — winst o.: to return * profit. — een prijs o.: to fetch a price. — een hoogen prijs o.: to command a high price. — huur o.: to produce a rental. — mijn zaak brengt £ 500 per jaar op: my business brings in £ 500 a year.

opbrengst: proceeds *; output; yield; produce. — bruto o.: gross proceeds.

— tarwe-o.: output of wheat. opdoen: zoodra zich nieuwe koopers o.:

as soon as new buyers come forward.

— voorraad o.: to lay in stock, opdracht: order; command; commission. — een belangrijke o.: an important commission. — o. geven: to mstruct; to commit; to command.

opdragen: iemand het bekeer eener zaak o.: to entrust (= to charge) a person with the management of a business. — iemand iets o.: to order (= to instruct = to direct = to charge = to commission) a person to do something. — iemand een bestelling o. :to give a person an order.

opdrijven: een prijs o.: to drive up (= to force up) a price. — de productie o.: to force up production.

opeenhooping van werk (van ladingen,