is toegevoegd aan uw favorieten.

Engelsch-Nederlandsch en Nederlandsch-Engelsch handelswoordenboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRODUCTENMARKT — PUNT

Productenmarkt: deP.: Mincing Lane.

productie: output; production; produce. — de p. beperken: to restrict (= to reduce) the production. — op volle p. houden: to keep fully employed. — in volle p. zijn: to be in full production. — p.kosten: cost of production.

productief maken: to make productive.

productiviteit: productiveness.

proef: trial*. — wijn op p. koopen: to buy wine on sample.

proefbalans: trial balance.

proefbestelling: trial order: first order; opening order; sample order.

proefneming: trial*. — een p. doen: to make an experiment.

proefnummer: specimen copy; specimen number.

proef order: zie: proefbestelling.

proefstoomen: to make a trial-trip.

proeftocht: trial-trip.

proefzending: trial-consignment.

profiteeren van: to profit by (= verdienen aan); to avail oneself of (= gebruik maken van). — We laten onze klanten van deze lage prijzen p.: We give our friends the benefit of these low prices.

progressieve rechten: progressive duties.

prohibitieve rechten: prohibitive duties.

prolongatie: collateral loan. — beleening op p.: loan secured by StockExchange; collateral loan on security. — p. van een wissel: renewal of a draft.

prolongatiepremie: contango.

prolongatierente: contango.

prolongeeren: to contango; to carry over. — een wissel p.: to renew a draft.

promesse: promissory note; note of hand.

prompt: prompt *; promptly. — betalingen geschieden altijd p.: payments are always made promptly. — p. schip: prompt ship. — p.e aflevering bedingen: to stipulate for prompt delivery.

promptheid: promptitude.

propaganda maken voor een artikel:to push (= to advertise) an article; to

make propaganda for an article.

prospectus: prospectus.

protectie: protection.

protectionisme: protectionism.

protectionist: protectionist.

protectionistisch: protective.

protest: protest *. — na p.: supra protest. — met p.: under protest. — p. uitbrengen: to draw up a protest.

protestacte: deed of protest.

protesteeren: to protest *. — p. van non-betaling: to protest for nonpayment.

protestkosten: protest charges.

provenu: proceeds *.

proviand: provisions.

proviandeeren: to provision.

proviandeering: provisionment.

provincie: bankier in de p.: country banker. — een klant in de p.: a customer in the provinces; a provin-cial customer.

provisie: commission *; percentage. — p. in den kolenhandel: fittage. — p. van den vendumeester: lot-money.. — een p. verlagen: to lower a commission. — 10% p. (= p. van 10%).a ten per Cent-commission. — rekening-courant p.: bank commission. —■ tegen een p. van 5 %: for a commission of 5 perCent. — onder aftrekvan 5% p.: after deducting 5 perCent.. (= a commission of 5 perCent.) — p.nota: commission-account. — p.reizigèr: traveller on commission. — p.rekening: commission-account.

publiceeren: to publish; to make^ public.

publiciteit geven aan: to make public.

publiek: het f ietsrijdend p.: the cycling public. — het geldbeleggend p.: ïnvestors. — p. verkocht worden: to be sold by public auction.

puike wissel: fine bill; fine paper; first class B/E; best bill; A. 1 bill; first-rate paper. — p. kwaliteit: first-rate (= best = first) quality.

punt: op enkele ondergeschikte p.enzijn wij het niet met U eens: We are not in agreement with you in a few minor points. — een paar p.en stijgen: to rise a few pomts.