is toegevoegd aan uw favorieten.

Vreemde woordentolk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A

A°. anno = in bet jaar.

A. are — vierkante Decameter.

A.C., Lat. anno Christi —- in bet jaar van Christus (d.w.z.

na Chr. geboorte), ab absurdo, Lat uit het ongerijmde, ab actis, Lat. secretaris, abandon, m. Pr. bet afstand doen.

a bas! Fr. neer met ! weg met !

abat'jour, m. Fr. lichtscherm, lampekap. abattoir, o. Fr. slachthuis.

abbé, m. Fr. abt, wereldlijk geestelijke (in Frankrijk), abces, o. zweer, gezwel.

Abdera, stad in het oude Thracië (tegenw. Bulgarije ea Roemenië), berucht om de onnoozelheid en dwaasheid harer inwoners. (Abderieten).

abdicatie, vr. Fr. afstand (van den troon).

abdis, Lat. hoofd van nonnenklooster.

abdomen, o. Lat. buik, onderlijf.

abecedarius, Lat. beginner, leerling.

aberratie, vr. Lat. afdwaling, afwijking.

ab eterno, Ital. sinds onheugelijke tijden.

ab intestato, Lat. zonder testament.

ab irato, Lat. in gramschap.

abject, Lat. laag, gemeen; abjectie, vr. gemeenheid.

ablatie, Fr. wegneming (vooral van lichaamsdeelen).

ablutie, vr. Fr. wassching, afspoeling (als godsdienstige plechtigheid).

abolitie, vr. Fr. afschaffing, opheffing.

abolitionist, voorstander v. d. afschaffing der slavernij.

abominabel, Fr. afschuwelijk, verfoeilijk.

abordeeren, Fr. aanlanden, enteren, aanspreken.

abortus, m. Lat. ontijdige bevalling, miskraam, abortus proyocatus, opzettelijk verwekte abortus.

abouchement, Fr. mondeling onderhoud.

a bout portant, Fr. met het pistool op de borst, fig.: bruusk, zonder praatjes.

ab ovo, Lat. van het ei (het begin) af.

abracadabra, o. oudstijds een tooverwoord, nu: onbegrijpelijke taal, wartaal.

abrégé, o. Fr. kort begrip, overzicht.

abreuvoir, Fr. drinkplaats voor het vee, wed.

abri, m. Fr. schuilplaats (voor wachtende reizigers).

abrupt, Fr. zonder samenhang.

absence d'esprit, Fr. verstrooidheid.

absent, Fr. afwezig.