is toegevoegd aan uw favorieten.

Vreemde woordentolk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kead door opgravingen, azuur, Lat. blauwe kleur van t uitspansel; term uit de heraldiek.

B

B.L., Lat. Benevole lector = den lezer heil.

Bto, Lat. bruto (zie ald.)

baboe, vr. Mal. Javaanscbe kindermeid.

baby, Eng. (spr. beebie), klein kind. . „

baccalaureaat, o. Fr. laagste academische graad in Fraalc-

riik en Engeland. ... .

baccarat, Fr. hazardspel met kaarten. o.a. gespeeld in Monte-

bacthanaal, o. Lat. (mrv. bacchanalién), oorspr. feest ter eere van Bacchus, den God des wijns; drinkgelagen; bacchant, bacchante, Bacchuspriester, Bacohuspriesteres. dronken, uitgelaten man of vrouw.

bachschisch, Turk. fooi, drinkgeld.

bacil, vr. Lat. staafjesbacteriën, groep van bacteriën, kiemen van enkele infectieziekten, (bacillus, Lat. stokje.)

bacteriën, vr. Gr. (ook splijtzwammen) algemeene naam voor de overal (in lucht, water en levende organisme») verbreide laagste leden van het plantenrijk, oorzaken van gisting- en rottingsprocessen en kiemen der infectieziekten; bacteriologie, vr. leer der bacteriën.

badaud, Fr. uilskuiken, onnoozele bloed.

badinage, m. Fr. scherts; badinage a part! scherts ter zijde! badineeren, schertsen. via

Baedeker, D. reisgids; genoemd naar den uitgever Karl Baedeker 1801—1859.

bagatel, o. Fr. kleinigheid.

bagno, o. Ital. slavengevangenis in Turkije; vroegere gevangenissen in de Fransche zeehavens, die de galeien vervangen hebben. , , ,

baignoire, vr. Fr. badkuip, gelijkvloersche loge in een schouw-

bauMnarie, m. Fr. keukengereedschap, bestaande uit een pan, welke hangt in een ketel, die met kokend water gevuld kan worden. .... i \ _j,

baisse, vr. Fr. daling in prijs a la baisse (speculeeren), zo* dat men voordeel heeft bij het dalen der prijzen; (tegengest.: hausse.)

bajadère, vr. Indische danseres.

bajonet, Fr. geweerdolk (zoo genoemd naar de stad Bayon-

ne in Fr.) baiazzo, It. hansworst, grappenmaker.

bal, o. Fr. danspartij; bal niasoué, gemaskerd bal; bal pare, waar men alleen in baltoilet komt; bal champêtre, bal m de open lucht.