is toegevoegd aan uw favorieten.

Vreemde woordentolk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid, vuur; con brio, muziekterm: met vuur.

brisant, Fr. vernielend; brisante stoffen, stoffen die een korte, hevige ontploffing veroorzaken.

brittania-metaal, o. metaalmengsel (tin, messing, antimonium en bismuth) van zilverachtig witte kleur.

brocaat, brocade, vr. (van broche, Fr. naald) met goud, zilver of zijde opgewerkte stof, gewerkt fluweel, brocheeren, met zijde, goud- of zilverdraad doorwerken, innaaien; brochure, vr. vlugschrift.

bronchitis, vr. Gr. ontsteking der takken van de luchtpijp.

broahaha, o. Fr. verward en luidruchtig lawaai van stemmen.

brouilleer en. Fr. oneenig maken, gebrouilleerd zijn, kwade vrienden zijn.

brumaire, m. Fr. de tweede maand van den republikeinschen kalender (23 Oct.—21 Nov.), afgeleid van brmne, nevel, brunette, vr. Fr. vrouw of meisje met bruine haren, bruusk, Fr. (brusgue), barsch, ruw, onverwacht; bruuskeerea, afsnauwen, ruw bejegenen, onverwacht; overvallen.

bruto, ruw (gewicht), d.w.z. de verpakking meegerekend; bruto opbrengst, zonder aftrek der kosten.

bucephaal, Gr. lievelingspaard (naar Bucephahis, het paard van Alexander de Groote).

buckslcin, Eng. (bokkenvel), sterke, gekeperde wollen stof.

bucolisch, Gr. wat betrekking heeft op het herders- en landleven, bucolische zangen.

budget, Eng. (== kleine tasch of beurs), begrooung van uitgaven en inkomsten, staatsbegrooting.

bulb, Eng. bloemkool; bulbfarm, bloembollen kweekerij.

buil, Eng. (= stier), speculant a la hausse.

bul, vr. gezegde, op perkament geschreven oorkonde (van den paus, van den senaat van een academie), bulletin, •. Fr. bulletijn, kort bericht.

bungalow, Eng. bamboe hut in Britsch-Indië.

bunker, Eng. kolenruim op stoomschepen.

bureau, o. Fr. schrijftafel, kantoor; bureau de chanqe, wisselkantoor; bureaucratie, vr. ambtenaarsregeering, overwegende, schadelijke invloed van de ambtenaren op het staatsbestuur, onnoodige, kleingeestige plagerij, bekrompen uitlegging van wetten, enz. door ambtenaren; bureaucraat, ambtenaar, die zich daaraan schuldig maakt;

bureaulist, ambtenaar, die kaartjes verkoopt bij een schouwburg, bij het spoor, enz.

burlesk, Fr. (burlesque), koddig, kluchtig. Het burleske bestaat in de lachwekkende voorstelling van bet ernstige en zwaarwichtige.

burschikoos, D. studentiekoos.

bushel, Eng. korenmaat (= — 36 Liter).

bushranger, Eng. ontsnapte galeiboef, die van roof leeft in de Australische bosschen.

baste, m. Fr. borstbeeld, bovenlijf.