is toegevoegd aan uw favorieten.

Vreemde woordentolk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

student; dvisme, o. burgerzin, burgerdeugd.

daim, Eng. aanspraak, eisch, recht, het geëischte stuk land (vooral waar edele metalen zitten).

clair-obscur, o. Fr. schildertrant, waarbij een gedeelte der schilderij sterk verlicht, de rest in de schaduw gehoudenwordt (Veel stukken van Rembrandt geven een toepassing van deze manier).

clairvoyance, vr. Fr. helderziendheid; clairvoyante, helderziende vrouw (die te voren in magnetischen slaap gebracht is).

dan, m. Eng. Schotsen en lersch: stam.

dandestien, Lat. heimelijk, tersluiks, ongeoorloofd.

daque, vr. Fr. de gehuurde toejuichers (in Parijsche schouwburgen); claqueur, die daartoe behoort.

classis, vr. vereeniging van ringen in de Ned. Herv. kerk. (Een ring is een vereeniging van bij elkaar liggende gemeenten, de dasses vormen tezamen het provindaal kerkbestuur).

classiek, wat tot model genomen wordt, wat tot de letterkunde der Ouden behoort, dassificeeren, rangschikken; classificatie, rangschikking, clausule, vr. Fr. bepaling, voorwaarde.

clearing-house, o. Eng. afdeeling van een bank, waar de vorderingen van de klanten, die met de bank in rekening staan, onderling vereffend worden, om noodelooze geldzendingen te vermijden.

dement Fr. goedertieren, lankmoedig; dementie, vr. goedertierenheid.

dergyman, Eng. geestelijke.

clerica, vr. Lat. kaalgeschoren plek op het hoofd van de R.K. geestelijken (tonsuur)} dericaal, aanhanger der geestelijkheid; dericalisatie, vr. het in handen der geestelijkheid brengen, (van scholen, staat, enz.); dericalisme, o. het streven, de gezindheid om de geestelijkheid te steunen in het verkrijgen van invloed; clerus, m. de geestelijkheid.

cliché, o. Fr. metalen plaat, waarop in fim reliëf eenige teekening is aangebracht om deze af te drukken; telkens herhaalde en daardoor bijna geen beteekenis meer hebbende uitdrukking of zinswending.

cliënt, Lat. oudtijds beschermeling, nu: opdrachtgever van een advokaat, klant van een handelsman; cliëntede, vr. de gezamelijke cliënten.

climax, vr. Gr. reeks van vntdrukkingen, waarvan de volgende telkens weer sterker is dan de vorige.

cliniek, vr. Fr. ziekenhuis, dat tevens dient tot het onderricht der medische studenten.

closet, o. Eng. geheim gemak.

down, Eng. hansworst, grappenmaker.

coadjutor, Lat helper, soms tevens de aangewezen opvolger